Trang chủ
  Thứ 3, ngày 28/6/2022
 • Quy trình đăng ký tên miền
 • Kiểm tra tên miền
 • Bảng giá
 • Biểu mẫu
 • Đại lý
 •  
     
   
     
       
  Trang chủ

   

  Cấp phát tên miền cấp 3 .VN

  Tên miền Việt Nam .VN, theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 3166 được Tổ chức Liên hợp quốc phân bổ, xác định là chủ quyền quốc gia Việt Nam trên mạng Internet. Trong quá trình hội nhập, tên miền .VN đã và đang khẳng định tên tuổi của Việt Nam trên thương trường quốc tế.

  KCC Internet là nhà đăng ký tên miền .VN tại Việt Nam, đã được Trung tâm Interrnet Việt Nam (VNNIC) cho phép triển khai cấp phát rộng rãi tới cộng đồng người sử dụng tên miền cấp 3 .VN mới với 8 đuôi tên miền: .club.vn; .con.vn; .group.vn; .inc.vn; .jsc.vn; .llc.vn; .ltd.vn; .shop.vn.

                    .club.vn - club - câu lạc bộ: Dành cho các tổ chức, cá nhân thành lập câu lạc bộ

                    .con.vn - connection - kết nối: Dành cho mọi tổ chức, cá nhân

                    .group.vn - group - tập đoàn: Dành cho các Công ty tập đoàn

                    .inc.vn - InCorporation: Dành cho các tập đoàn

                    .jsc.vn - Joint Stock Company: Dành cho các tổ chức là các công ty cổ phần

                    .llc.vn - Limited Liability Company - Dành cho các tổ chức là các công ty TNHH

                    .ltd.vn - limited - Dành cho các tổ chức là các công ty TNHH

                    .shop.vn - shop - cửa hàng: Dành cho các tổ chức, cá nhân mở cửa hàng

  Tên miền cấp 3 .VN sẽ được đăng ký tự do trên cơ sở đăng ký trước cấp phát trước:

   

   

   

  Ngắn gọn - Ý nghĩa - Dễ nhớ - Ấn tượng

  
  Trang chủ | Giới thiệu | Đăng ký tên miền | Hỗ trợ | Liên lạc
  Website chính thức của Nhà đăng ký Tên miền Việt Nam .VN

  © KCC Internet.