Trang chủ
  Chủ nhật, ngày 05/12/2021
 • Quy trình đăng ký tên miền
 • Kiểm tra tên miền
 • Bảng giá
 • Biểu mẫu
 • Đại lý
 •  
     
   
     
       
  Quy trình đăng ký tên miền

  Cấp phát rộng rãi tên miền cấp 3 .VN

  Từ ngày 9.9.2009  tên miền cấp 3  .VN sẽ được đăng ký tự do trên cơ sở đăng ký trước cấp phát trước.

  * Bước đầu tiên để đăng ký tên miền .VN là phải tra cứu sự tồn tại của tên miền: kiểm tra

          1. Điền tên miền .VN muốn đăng ký?

          2. Sau đó chọn đuôi (.con.vn; .club.vn; .jsc.vn; .ltd.vn; .shop.vn)

          3. Nhấn "kiểm tra" để xem những tên miền này có còn hay không? Đã có ai đăng ký hay chưa?

  Nếu tên miền đã có người đăng ký, Bạn có thể tìm kiếm tiếp bằng cách lặp lại bước 1-3 để tìm tên miền khác.

  * Sau khi chọn được tên miền, Bạn hãy download bản khai đăng ký tên miền: www.tenmienvietnam.vn/bieu_mau.html

  * Bảng giá tên miền cũng như cách thức chuyển tiền Bạn có thể tham khảo tại đường dẫn: www.tenmienvietnam.vn/bieu_gia.html

  * Ngay sau khi nhận được tiền và bản scan phiếu đăng ký chuyển về hòm thư rotom@rotom.vn, tên miền của Bạn sẽ được đăng ký và hoạt động.


  Giai đoạn ưu tiên đăng ký "Sunrise"

  Qua phân tích cách thức thực hiện cấp phát tên miền mới ra cộng động người sử dụng Internet của các nước láng giềng cũng như việc triển khai tên miền cấp 2 .VN của Trung tâm Internet Việt Nam. Để đảm bảo nhận định đối tượng ưu tiên một cách chính xác, tránh xảy ra xung đột quyền lợi giữa các chủ thể. Rotom telecom quyết định triển khai giai đoạn ưu tiên đăng ký "sunrise" cấp phát tên miền cấp 3 .VN cho các tổ chức (cá nhân) có đủ điều kiện ưu tiên.

  Thời hạn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại website www.tenmienvietnam.vn từ ngày 1.7.2009 đến ngày 31.8.2009, thời gian xử lý hồ sơ từ ngày 1.9.2009 tới ngày 8.9.2009.

  Thể theo yêu cầu đông đảo của các chủ thể, thời hạn đăng ký trực tuyến sẽ được lùi đến hết ngày 8.9.2009. Thời gian xử lý hồ sơ từ ngày 9.9.2009 tới ngày 24.9.2009. Các tên miền trong danh sách đã đăng ký nếu không hoàn thiện hồ sơ sẽ được đăng ký tự do vào ngày 9.10.2009.

  * Hình thức đăng ký:
   
  Các tổ chức (cá nhân) có nhu cầu phải nhập yêu cầu đăng ký tên miền cấp 3 .VN  trực tuyến trên Website: www.tenmienvietnam.vn trong thời hạn từ ngày 01.07.2009 đến ngày 8.9.2009.
   
  Ngay sau khi nhận được yêu cầu  đăng ký tên miền cấp 3  .VN  trực tuyến, Rotom telecom sẽ kiểm soát nội dung, lỗi chính tả phù hợp và cho đăng tải trên danh sách các tên miền đã đăng ký.
   
  Khi kết thúc giai đoạn tiếp nhận yêu cầu, Rotom Telecom sẽ xét duyệt trên cơ sở danh sách đã đăng ký. Thời gian xử lý hồ sơ từ ngày 9.9.2009 tới ngày 24.9.2009. Các tên miền trong danh sách đã đăng ký nếu không hoàn thiện hồ sơ sẽ được đăng ký tự do vào ngày 9.10.2009.
   
  * Tiêu chí xét cấp phát:
   
  Nếu cùng một tên miền cấp 3 có nhiều hơn 01 hồ sơ đăng ký thì thứ tự ưu tiên xét cấp được xác định như sau:

             1. Đã đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ.
             2. Đã đăng ký sử dụng tên miền .VN
             3. Đã đăng ký sử dụng tên miền quốc tế.
             4. Có số lượng tên miền tương đồng nhiều hơn.
             5. Có tên miền đăng ký sớm hơn khi có số lượng tên miền tương đồng bằng nhau.

  
  Trang chủ | Giới thiệu | Đăng ký tên miền | Hỗ trợ | Liên lạc
  Website chính thức của Nhà đăng ký Tên miền Việt Nam .VN

  © KCC Internet.